Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Náhradní díly na T-72
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2017 06:40:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Explanation of consulting documentation No 2
Příloha č. 1 RS - Specifikace náhradních dílů a cena_DI č. 2


Přílohy
- 023_Příloha č. 1 RS - Specifikace náhradních dílů a cena_DI č. 2.xlsx (32.26 KB)
- 023_Příloha č. 1 RS - Specifikace náhradních dílů a cena_DI č. 2.xlsx (32.26 KB)
- 023_Explanation of consulting documentation No 2.pdf (650.38 KB)
- 023_Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (649.16 KB)