Veřejné zakázky VOP CZ, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

VOP CZ, s.p.
IČO: 00000493
ID profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZMR/013/2/2024 Oprava metacího zařízení Gietart 1500/410
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 31.05.2024 13:00
VZMR/011/3/2024 Výroba roštů pro metací vozový tryskáč TMW
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2024 31.05.2024 13:00
OVZ/017/3/2024 Dodávky aktuátorů
podlimitní Vyhodnoceno 24.04.2024 14.05.2024 13:00
OVZ/013/3/2024 Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm
nadlimitní Vyhodnoceno 08.04.2024 14.05.2024 13:00
VZMR/007/3/2024 Dodávky brusných nástrojů - Brusivo pro lakovnu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2024 12.04.2024 13:00
OVZ/002/2/2024 Doprava - 2 části
nadlimitní Hodnocení 19.01.2024 30.04.2024 13:00
všechny zakázky