Veřejné zakázky VOP CZ, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

VOP CZ, s.p.
IČO: 00000493
ID profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZMR/051/2/2019 – Ohýbání dílů Channel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2019 03.12.2019 11:00
VZMR/049/2/2019 Broušení a ostření nástrojů
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2019 19.11.2019 10:00
019/3/2019 Výkresové díly pro projekt EVO2
nadlimitní Příjem nabídek 24.10.2019 28.11.2019 10:00
Výpalky PLATTE
podlimitní Hodnocení 23.10.2019 06.11.2019 13:00
Přeprava schůdků
podlimitní Vyhodnoceno 16.10.2019 31.10.2019 13:00
Zhotovení a dodání dílů pro projekt Trolley
podlimitní Vyhodnoceno 16.10.2019 29.10.2019 13:00
Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm
nadlimitní Hodnocení 16.10.2019 21.11.2019 13:00
012/3/2019 Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2020
nadlimitní Hodnocení 09.10.2019 12.11.2019 10:00
014/3/2019 Brusivo
podlimitní Hodnocení 27.09.2019 13.11.2019 10:00
VZS-08 Licence SQL server
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2019 24.05.2019 23:59
VZS09 - RADAN
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2019 24.05.2019 23:59
všechny zakázky