Veřejné zakázky VOP CZ, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

VOP CZ, s.p.
IČO: 00000493
ID profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
OVZ/049/3/2022 Dodávky ochranných pracovních pomůcek
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2022 16.12.2022 13:00
OVZ/053/3/2022 Dodávky náhradních dílů pro vojenskou pásovou techniku
nadlimitní Prokazování kvalifikace 28.11.2022 04.01.2023 13:00
OVZ/051/3/2022 Dodávky pro projekt Taros Autonomie
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2022 20.12.2022 13:00
OVZ/046/3/2022 Ohraňovací nástroje
podlimitní Hodnocení 11.11.2022 29.11.2022 13:00
VZMR/043/3/2022 Dodávky trubek - díly pro plošiny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2022 23.11.2022 13:00
VZMR/041/3/2022 Backup řešení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2022 21.11.2022 13:00
OVZ/044/3/2022 Dodávky technických plynů
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2022 15.12.2022 13:00
OVZ/050/3/2022 Náhradní díly pro svařovací zdroje - 5 částí
podlimitní Hodnocení 09.11.2022 01.12.2022 13:00
OVZ/045/2/2022 Provádění úklidových prací ve VOP CZ, s. p.
podlimitní Vyhodnoceno 08.11.2022 25.11.2022 13:00
OVZ/043/2/2022 Pálení výkresových dílů – 8 částí
nadlimitní Příjem nabídek 27.10.2022 05.12.2022 13:00
VZMR/040/3/2022 Dodávky pro projekt Taros V3 dotační titul PYRO
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.10.2022 24.10.2022 13:00
všechny zakázky