Veřejné zakázky VOP CZ, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

VOP CZ, s.p.
IČO: 00000493
ID profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZMR/046/3/2019 Dodávky obráběných dílů nábojů a čepů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 22.10.2019 11:00
VZMR/047/2/2019 Oprava stroje WHQ 105 CNC
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 21.10.2019 13:00
012/3/2019 Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2020
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2019 12.11.2019 10:00
014/3/2019 Brusivo
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2019 23.10.2019 13:00
VZMR/045/3/2019 Dodávky palet a výrobků ze dřeva
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.09.2019 08.10.2019 11:00
VZMR/040/1/2019 Oprava pozemní komunikace zkušební dráhy
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2019 06.09.2019 11:00
CAD stanice
nadlimitní Hodnocení 27.06.2019 12.08.2019 23:59
VZMR/021/3/2019 Pryžové díly, hadice a příslušenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2019 08.07.2019 11:00
VZS-08 Licence SQL server
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2019 24.05.2019 23:59
VZS09 - RADAN
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2019 24.05.2019 23:59
Dodávky olejů a maziv
podlimitní Vyhodnoceno 25.06.2014 10.07.2014 13:00
všechny zakázky