Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OVZ/014/2/2023 Žíhání dílů na odstranění vnitřního pnutí – 2 části
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 26.04.2024 13:00
OVZ/015/3/2024 Dodávky akumulátorů
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 23.04.2024 13:00
OVZ/013/3/2024 Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm
nadlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 14.05.2024 13:00
OVZ/008/2/2024 Provedení oprav pojezdových kol
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 30.04.2024 13:00
OVZ/002/2/2024 Doprava - 2 části
nadlimitní Příjem nabídek 19.01.2024 30.04.2024 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016