Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR/060/1/2017 Oprava podlahy v obj. č. 52 v areálu VOP CZ, s.p. II.
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2017 07:58:59
Předmět Výzva

Dobrý den, vážení uchazeči,
tímto Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu VZMR/060/1/2017 Oprava podlahy v obj. č. 52 v areálu VOP CZ, s.p. II., kdy Výzva k podání nabídky je přílohou tohoto sdělení.

S pozdravem,
Ing. Klára Rašková


Přílohy
- 060_Výzva k podání nabídky.pdf (3.13 MB)