Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR/072/2/2017 Oprava parního kotle Ďuro Dakovič S500
Odesílatel Marcela Ráchelová
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2017 12:50:40
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (1.83 MB)