Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR/117/2/2017 Servis a opravy čerpadel
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.01.2018 15:10:14
Předmět Výzva

Vážení uchazeči, zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu VZMR/117/2/2017 Servis a opravy čerpadel.
Prohlídka místa plnění
Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel organizuje prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 11.01.2018 od 9:00 hodin.

S pozdravem,

Ing. Klára Rašková


Přílohy
- 117_Výzva k podání nabídek.pdf (3.62 MB)