Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR/014/3/2018 Zařízení pro testování elektrických veličin
Odesílatel Bronislav Bartoň
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2018 11:34:34
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (2.72 MB)