Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 028/2/20118 Zhotovení dílů HARTKEMPER
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2018 12:53:43
Předmět Výzva

Vážený uchazeči,
tímto Vás zadavatel VOP CZ s.p. Šenov u Nového Jičína vyzývá k podání nabídky 028/2/2018 Zhotovení dílů Hartkemper. Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace skončí:

Dne: 19 .06. 2018 v 13:00 hodin

Zadavatel požaduje nabídku vložit do elektronického nástroje v souboru s názvem „NABIDKA-Zhotovení dílů HARTKEMPER -název dodavatele“.

S pozdravem,

Ing. Rašková. Klára


Přílohy
- 028_VÝZVA + ZD.pdf (5.92 MB)