Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZS-04 Implementace a údržba Manažerského informačního systému
Odesílatel Tomáš Smolík
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2018 10:51:48
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

k otázce č. 1 zadavatel uvádí, že pro účely nabídky je nutno se řídit dokumentem Zadávací dokumentace MIS.pdf, ustanovení čl. III, odst. 1a přílohy č. 1 se týká užívání licencí a podmínkami jejich využití bez ohledu na jejich počet.

k otázce č. 2 zadavatel uvádí, že zmíněná ustanovení čl. XI odst. 6 a 7 jsou správná, jedná se o povinnost realizátora (dodavatele) na uchování dokumentace k veřejným zakázkám financovaných v rámci IROP a to dle kap. 5.4. Obecných pravidel IROP vydaných MMR ČR dne 2.6.2017.

Přeji hezký den.

Tomáš Smolík

Původní zpráva

Datum 05.06.2018 13:17:50
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
máme prosím další dotazy:
1) ohledně rozsahu, resp. licence je ve smlouvě "Příloha č.1_ZD_smlouva.docx" uveden neomezený množstevní a územní rozsah (Čl. III, odst. 1a) zatímco v dokumentu "Zadávací dokumentace MIS.pdf" je rozsah početně přesně vymezen. Lze se dále pro účely nabídky řídit tímto pdf dokumentem?


2) Ve smlouvě "Příloha č.1_ZD_smlouva.docx", Čl. XI., odst. 6. a odst. 7. začínají "Dodavatel.....", domníváme se, že zde má být uvedeno Zadavatel (případně Objednatel, oba pojmy se ve smlouvě vyskytují).

Děkujeme za odpověď.