Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pásová pila včetně příslušenství II.
Odesílatel Marcela Ráchelová
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2013 08:23:17
Předmět Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (325.19 KB)