Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZS-01 Implementace a údržba ERP systému
Odesílatel Tomáš Smolík
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2018 15:04:52
Předmět Doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace po zákonném termínu

Dobrý den,

vaše žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena po termínu pro podání Žádosti dle §98 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebude proto zpracována.

S pozdravem

Ing. Tomáš Smolík