Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR/015/3/2019 Filtrační tkaniny
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2019 14:21:46
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k VZMR/015/3/2019 Filtrační tkaniny.

S pozdravem,

Rašková


Přílohy
- 015_Výzva k podání nabídky.pdf (1.58 MB)