Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VZMR/014/3/2019 Kancelářské potřeby
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2019 07:30:21
Předmět Dodatečná informace č. 1

Zadavatel poskytuje dodatečnou informaci č. 1 se sdělením o úpravě Technické specifikace, přičemž nová podoba Technické specifikace a ceníku dle DI č. 1 je jak přílohou této zprávy tak součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

S pozdravem,

Ing. Rašková


Přílohy
- 014_Dodatečná informace č.1.pdf (604.08 KB)
- Příloha č. 1_RS Technická specifikace a ceník dle DI č. 1.xlsx (47.12 KB)