Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR/050/3/2019 Dodávky barev
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2019 12:23:31
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k VZMR/050/3/2019 Dodávky barev.

S pozdravem,
Ing. Rašková


Přílohy
- 050_Výzva k podání nabídky.pdf (1.91 MB)