Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR/027/1/2020 Stavební úpravy přečerpávací jímky obj. č. 79 II.
Odesílatel Bronislav Bartoň
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2020 11:08:16
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (271.37 KB)