Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 008/3/2020 Svařovací dráty
Odesílatel Marcela Ráchelová
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2020 07:43:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz: V zip. přílohách 2 až 5 nejdou otevřít excel přílohy – Tech. specifikace svařovacího drátu.
Odpověd : Na profil zadavatele jsou znovu vloženy do zadávací dokumentace výše uvedené soubory (xls) a zároveň zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 10 .2020.