Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VZMR/037/3/2020 Dodávky palet a výrobků ze dřeva
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2020 09:15:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel tímto informuje uchazeče, že bylo zveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, které je včetně přílohy Výkresu hranolu přílohou této zprávy. Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 19.10.2020 do 12:00 hod.


Přílohy
- 037_Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2.pdf (285.29 KB)
- Příloha č. 1_ Vysvětlení č. 2.pdf (20.29 KB)