Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VZMR/048/2/2020 modernizace mostového jeřábu 50t
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2020 14:45:18
Předmět 048_Vysvětlení, doplnění a změna

Dotaz č. 1:
Prosím o zaslání informací k zakázce. Zaslání elektroschématu jeřábu, technický výkres hnacího kola, zda zůstávají převodovky pojezdu jeřábu a mění se motor pouze nebo celý pohon i s převodovkou?
Odpověď č. 1:
Zadavatel poskytuje chybějící výkresy, které jsou přílohami č. 1 až č. 3 tohoto vysvětlení. Převodovky pojezdu jeřábu zůstávají stávající.
Dotaz č. 2:
Prosím o zaslání doplňujících informací k veřejné zakázce: Sestavný výkres jeřábů se specifikací pohonů, pasport jeřábu, technické charakteristiky, přejímací dokumenty.
Odpověď č. 2:
Zadavatel poskytuje chybějící výkresy, které jsou přílohami č. 1 až č. 3
Dotaz č. 3:
Prosím o zaslání doplňujících informací k veřejné zakázce: Elektro-dokumentace jeřábu schéma zapojení pohonů, typy a instalovaný výkon motorů pojezdu kočky a pojezdu mostu, které mají být nahrazeny.

Odpověď č. 3:
Viz odpověď 2.

Dotaz č. 4:
Má se v maximální míře použít stávající kabeláž na jeřábu, rozumí se kabel mezi měničem v rozvaděči a motorem, nebo zadavatel požaduje kabeláž v rámci provedení modernizace vyměnit.

Odpověď č. 4:
Bude použitá stávající kabeláž k pohonu pojezdu a pohonu kočky.


Přílohy
- 048_Příloha č. 1 - č. 3_Vysvětlení č. 1.rar (2.59 MB)