Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VZMR/049/3/2020 Dodávky pryžových dílů, hadic a příslušenství
Odesílatel Marcela Ráchelová
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2020 14:24:26
Předmět Dodatečná informace č.2

Dotaz :
1. Technická specifikace část 2 dodávky hadic – chybí informace
• Položka dle výkresu – chybí velikost a typ koncovek
• Hadice PVC 12,5 17 – jaké jsou bližší požadavky? Na co bude hadice použita?
2. Technická dokumentace část 3 ... – soubor nelze otevřít

Odpověď:
1. Velikost a typ koncovek jsou uvedeny na výkresu. Hadice pro údržbu - klasická PVC vodovodní hadice.
2. Technická specifikace pro část 3 - upravena v zadávací dokumentaci, a jde otevřít