Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení OVZ/011/3/2020 Licence MS Office
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2020 07:32:00
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k zakázce OVZ/011/3/2020 Licence MS Office. Nabídky musí být podány elektronicky na profil zadavatele. Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění profesní kvalifikace končí 17.12.2020 v 13:00 hod.

S pozdravem,

Ing. Klára Rašková


Přílohy
- 011_Výzva + ZD.pdf (3.60 MB)
- 011_Příloha č. 1_ZD_Krycí list.doc (49.50 KB)
- 011_Příloha č. 1_Smlouvy_Ceník.xlsx (12.03 KB)