Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení OVZ/011/3/2020 Licence MS Office
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2020 13:03:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:
V jakém licenčním programu plánujete nákup poptávaných licencí?
Odpověď č. 1:
Nepreferujeme žádný licenční program.

Dotaz č. 2:
Fakturace bude probíhat kvartálně?
Odpověď č. 2:
Ano, bude.

Dotaz č. 3:
V jakém programu uvažujete nákup MS Teams? Samostatně nelze koupit.
Odpověď č. 3:
Nepreferujeme žádný licenční program.

Dotaz č. 4:
Společnost VOP CZ, sp. Je GOV qualified zákazník, nebo komerční zákazník.
Odpověď č. 4:
VOP CZ, s. p. nemá oprávnění využívat licence určené pro GOV.

S pozdravem, Rašková