Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení OVZ/011/3/2020 Licence MS Office
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2020 08:21:35
Předmět Doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:
Zadavatel uvádí předpokládanou hodnotu plnění na 3 roky v Kč to částkou 4.500.000.-Kč bez DPH nicméně požaduje nacenit nabídku v Euro. Vzhledem k tomuto nestandardnímu požadavku a navíc ke kurzovým rizikům kdy v době podání nabídky a jejího přepočtu z Kč na Euro a v době plnění může dojít ke kurzovým odchylkám Vás tímto žádáme o zvážení a změně výpočtu nabídkové ceny z Euro na českou měnu Kč.

Odpověď na dotaz č. 1:
Předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky slouží pro určení režimu zakázky. Trváme na našem požadavku. Zadavatel požaduje nacenit excelovskou tabulku v EUR bez DPH. Upozorňujeme uchazeče, že jednotková cena bude konečná – nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady spojené s realizací této zakázky.