Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR/004/3/2021 Dodávky Gitterostů
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 06:43:19
Předmět Výzva

Dobrý den, vážení uchazeči, zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k zakázce malého rozsahu - VZMR, u které končí lhůtu pro podání elektronických nabídek 1.3.2021 v 10:00 hod. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nabídky se podávají prostřednictvím profilu zadavatele - E-ZAK.

S pozdravem,

Rašková, Kl.


Přílohy
- 004_Výzva k podání nabídky.pdf (522.82 KB)