Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR/013/3/2021 Dodávky 3 ks osobních automobilů
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 14:59:33
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu VZMR/013/3/2021 Dodávky 3 ks osobních automobilů. Nabídku lze podat pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Registrace do nástroje E-ZAK probíhá přes systém FEN.cz. V případě komplikací, kontaktujte podporu E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719.
Lhůta pro podání nabídek je 8.4.2021.

S pozdravem,

Ing. Klára Rašková


Přílohy
- 013_Výzva k podání nabídky.pdf (337.31 KB)