Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení OVZ/014/2/2021 Projektová dokumentace
Odesílatel Marcela Ráchelová
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2021 11:39:35
Předmět Výzva

Dobrý den vážení uchazeči, zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k zakázce OVZ/014/2/2021 Projektová dokumentace a 2 ks skladovacích hal, která je rozdělena na 2 části. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek se každá část veřejné zakázky chová jako samostatná veřejná zakázka.
Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění 9.6.2021 v 9:00 hod.

S pozdravem,


Přílohy
- 014_Výzva + ZD.pdf (337.73 KB)