Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení OVZ/014/2/2021 Projektová dokumentace
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2021 12:46:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel upravil názvy jednotlivých částí, kdy část 01 nese název - Projektová dokumentace: výrobně montážní skladovací hala a související plnění dle smlouvy č. S100/21 a část 02: Projektová dokumentace na 2 ks skladovacích hal.

Proto i podrobněji uvádí, že předmětem veřejné zakázky je:
„ Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, součinnost s inženýrskou činností k realizaci akce „ Výrobně montážní skladovací hala včetně projektové dokumentace k demolici objektu č. 11, č. 12 a 55 v areálu VOP CZ, s.p. provozovna Šenov u Nového Jičína “ a „ 2 ks skladovací hal včetně projektové dokumentace k demolici objektu č. 9 v areálu VOP CZ, s.p. provozovna Šenov u Nového Jičína “ a výkon autorského dozoru při realizaci stavby“