Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení OVZ/020/2/2021 Projektová dokumentace
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.08.2021 16:41:00
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce OVZ/020/2/2021 Projektová dokumentace. V rámci předmětu VZ zadavatel organizuje prohlídku místa plnění:07.09.2021 v 10:00 hod. Bližší informace jsou k nalezení v zadávací dokumentaci.

S pozdravem,

Ing. Klára Rašková


Přílohy
- 020_Výzva + Zadávací dokumentace.pdf (335.56 KB)