Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení OVZ/018/3/2021 Dodávky dílů - výpalky Platte
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2021 12:20:28
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídek.

S pozdravem,

Ing. Rašková, Kl


Přílohy
- 018_Výzva + Zadávací dokumentace.pdf (326.57 KB)