Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení OVZ/022/2/2021 Doprava
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2021 09:39:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uchazeče informuje, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 09.11.2021 do 13:00 hod.