Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZS-01c Pořízení ERP, HR a APS systémů, jejich vzájemná implementace, údržba a rozvoj
Odesílatel David Frolík
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2021 19:37:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
zadavatel opravuje chybu v názvu veřejné zakázky na profilu zadavatele, nyní odpovídá zadávací dokumentaci. S ohledem na povahu změny neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.
Za zadavatele,
D.F.


Přílohy
- DI1.pdf (533.92 KB)