Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZS-01d Pořízení ERP, HR a APS systémů, jejich vzájemná, implementace, údržba a rozvoj
Odesílatel David Frolík
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.01.2022 21:46:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.
Současně zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a § 99 odst. 1 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny.
Podrobnosti viz příloha.
Za zadavatele,
D.F.


Přílohy
- DI1.pdf (808.84 KB)