Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZS-01d Pořízení ERP, HR a APS systémů, jejich vzájemná, implementace, údržba a rozvoj
Odesílatel David Frolík
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2022 09:02:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,
zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 2. 2022, 10:00 hod., viz příloha.
Za zadavatele,
D.F.


Přílohy
- DI2.pdf (140.81 KB)