Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZS-01d Pořízení ERP, HR a APS systémů, jejich vzájemná, implementace, údržba a rozvoj
Odesílatel David Frolík
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2022 09:04:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Vážení,
zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 11. 2. 2022, 10:00 hod., viz příloha.
Pro upřesnění zadavatel uvádí, že se jedná o Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a dokument DI3 (v předchozí zprávě nesprávně označení jako č. 2 a DI2).
Za zadavatele,
D.F.


Přílohy
- DI3.pdf (142.52 KB)