Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení OVZ/017/3/2022 Zhotovení a dodání dílů pro projekt Trolley
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2022 08:23:18
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k OVZ/017/3/2022 Zhotovení a dodání dílů pro projekt Trolley.
S pozdravem,

Ing. Klára Rašková


Přílohy
- 017_Výzva + Zadávací dokumentace.pdf (276.34 KB)