Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR/034/2/2022 Projekt FVE 999 kWp ve VOP CZ, s.p.
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2022 16:04:15
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k VZMR/034/2/2022 Projekt FVE 999 kWp ve VOP CZ, s.p.

S pozdravem,

Rašková, Kl.


Přílohy
- 034_Výzva k podání nabídky.pdf (252.21 KB)