Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení OVZ/059/3/2022 Ohraňovací nástroje
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2022 11:08:18
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky.

S pozdravem,

Ing. Klára Rašková