Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Svařovací stoly
Odesílatel Marcela Ráchelová
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2013 10:38:48
Předmět Dodatečná informace č.1

Dodatečná informace č.1


Přílohy
- 081_ZD_Příloha č. 3_ČP o splnění kvalif.předpokladů ve ZPŘ oprava .doc (53.50 KB)
- 081_Dodatečná informace č.1.pdf (408.67 KB)