Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Řezání dílů laserem včetně dodávky materiálu (rámcová smlouva)
Odesílatel Alice Myšková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2012 12:10:34
Předmět Výzva k podání nabídky "Řezání dílů laserem včetně dodávky materiálu (rámcová smlouva)"

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laserem nařezaných ocelových dílů. Zadavatel požaduje, aby díly byly vyhotoveny z oceli s označením S235JR (dříve ocel dle ČSN značená 11375). Součástí předmětu plnění je i dodávka oceli ze které budou díly zhotoveny. Díly budou zhotovitelem nařezány podle požadovaných rozměrů z plechů o tloušťce 15 nebo 20 mm, o rozměrech 2.000 x 3.000 mm (šířka x délka), zadavatel dále požaduje ojehlení hran dílů. Místo plnění: Šenov u Nového Jičína; rámcová smlouva na 12 měsíců; předpokládaná hodnota 3 500 000 Kč.