Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OVZ/026/3/2021 Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm
nadlimitní Zadáno 05.11.2021 20.12.2021 13:00
OVZ/040/3/2021 Sdružené dodávky elektrické energie a plynu na rok 2022
nadlimitní Zadáno 03.11.2021 06.12.2021 13:00
VZMR/046/2/2021 Provedení energetického auditu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 12.11.2021 10:00
OVZ/027/3/2021 Dodávky palet a výrobků ze dřeva
podlimitní Zadáno 25.10.2021 27.11.2021 13:00
OVZ/024/3/2021 Dodávky olejů a maziv
nadlimitní Zadáno 14.10.2021 27.11.2021 13:00
OVZ/021/2/2021 Projekce, konstrukce a integrovaná logistická podpora
podlimitní Zadáno 29.09.2021 15.10.2021 10:00
VZMR/044/3/2021 Dodávky speciálních lepidel a tmelů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2021 20.09.2021 10:00
OVZ/022/2/2021 Doprava
nadlimitní Zadáno 10.09.2021 22.12.2021 13:00
VZMR/043/3/2021 Nákup 3D měřidla
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 16.09.2021 11:00
OVZ/018/3/2021 Dodávky dílů - výpalky Platte
podlimitní Zadáno 02.09.2021 15.09.2021 13:00
VZMR/039/3/2021 Dodávky drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 13.09.2021 10:00
OVZ/020/2/2021 Projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 31.08.2021 23.09.2021 13:00
VZMR/041/3/2021 Dodávky filtračních tkanin
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2021 10.09.2021 10:00
VZMR/040/3/2021 Dodávky svítidel
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2021 08.09.2021 10:00
023/3/2021 Odkup osobních automobilů
podlimitní Zadáno 25.08.2021 06.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016