Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Ekonomická výhodnost
Jednotka: EUR bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Celková nabídková cena bude složena ze tří částí:
1.část - za předpokládané plnění veřejné zakázky – za 4 roky
2.část - plnění VZ prostřednictvím dodávek navrhované alternativy
3.část - odkup stávajících zásob břitových destiček
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět