Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém OVZ/022/3/2022 Dodávky hutního materiálu
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2022 12:04:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel Vás tímto informuje o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast.

Nově je termín stanoven do 25.08.2022 do 13:00 hod.


S pozdravem,

Ing. Klára Rašková