Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: CUTCO, a. s.
IČO: 25100246
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 9 946 950,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 12 035 809,50 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 13.09.2016