Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře KOPIE: Oznámení o zahájení zadávacího řízeníZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: 034/3/2017 Nákup dílů PLATTE - laserové výpalky
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem díla podle této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající v průběžném provádění a dodávání dílů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí závazku zhotovitele je rovněž doprava dílů do místa předání díla dle čl. VI. této smlouvy
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
Kontakt: Klára Rašková
e-mail: verejne.zakazky@vop.cz
tel: +420 556783226
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace:
Kvalifikační dokumentace:
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.10.2017 13:00
Datum zahájení: 24.08.2017 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: