Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název:
IČO:
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 20 786 474,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 25 151 633,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 23.05.2013