Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Expono Steelforce, a.s.
IČO: 26902401
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 8 545 420,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 10 339 958,20 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 09.11.2017