Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Vladimír Homolák
IČO: 69217173
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 244 384,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 295 704,64 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2017