Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZMR/003/1/2018 Rekonstrukce elektroinstalace objektu B16
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce elektroinstalace v objektu B16 v závodě Bludovice u Nového Jičína. Na plnění zakázky byla zpracována projektová dokumentace společností GB ELEKTROSERVIS, spol. s.r.o., Rybníčky 247/26, 741 01. Projektová dokumentace je přílohou č. 1 smlouvy (smlouva je přílohou č. 2 této výzvy).

Předmětem této projektové dokumentace (dále jen PD) je realizace nové přípojkové skříně nízkého napětí a nové vnitřní elektroinstalace pro rekonstruovaný objekt B16, který se nachází v areálu VOP CZ, Bludovice. Tato PD řeší návrh nové přípojkové skříně RIS, včetně hlavního rozváděče objektu RH1, ve kterém bude umístěno přímé měření spotřeby. Dále pak PD řeší návrh vnitřní silnoproudé elektroinstalace (podružné rozváděče, osvětlení, zásuvky, zásuvkové kombinace, kabelové vývody, spínače, atd). Touto PD je také řešeno doplnění stávajícího uzemnění objektu, včetně připojení nového komína kotelny k uzemnění a jímacímu vedení stávajícího LPS.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
Kontakt: Bronislav Bartoň
e-mail: verejne.zakazky@vop.cz
tel: +420 556783224
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: poptávka s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.02.2018 13:00
Datum zahájení: 13.02.2018 10:51
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: