Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZMR/001/1/2018 Decentralizace vytápění objektu B16 Bludovice
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je decentralizace vytápění objektu B16 v závodě Bludovice u Nového Jičína. Na plnění zakázky byla zpracována projektová dokumentace Jiřím Plandorem, U Přejezdu 330, 756 83 Krhová, Projektová dokumentace je přílohou č. 1 smlouvy (smlouva je přílohou č. 2 této výzvy).
Projekt řeší nové ústřední vytápění v objektu v souvislosti se změnou jeho užívání a s tím, že původní kotelna v závodě bude zrušena a s tím i rozvody páry. Projekt předpokládá zrušení stávajícího parního vytápění v objektu včetně stávajícího ohřevu TUV.
Nové vytápění objektu bude provedeno jako teplovodní s tepelným spádem 75/65st.C při min. venkovní teplotě -15st.C. Nové vytápění bude provedeno s nuceným oběhem vody v systému a celý systém bude proveden s čtyřmi samostatnými větvemi a to.

Větev pro vytápění přízemí
Větev pro vytápění 2.NP
Větev pro vytápění soc. zařízení a kanceláří.
Větev pro ohřev TUV

Vytápěcí větve budou na rozdělovači opatřeny samostatnými směšovacími ventily a oběhovými čerpadly, větev pro ohřev TUV bude vybavena nabíjecím čerpadlem. Projekt předpokládá provedení rozvodů tepla ocelovými trubkami, které budou vedeny zčásti pod stropem suterénu a přízemí a zčásti pod otopnými tělesy v přízemí a 2.NP.

Potrubí v kotelně a suterénu bude opatřeno pěnovou izolací o tl. min. 20 mm s AL povrchem, potrubí bude pod izolací natřeno základní barvou. Potrubí ve vytápěných místnostech budou natřena základní barvou s 1xemailováním.

Otopnými tělesy budou ocelové deskové radiátory s bočními přívody. Na přívodu budou instalovány uzavírací ventily, na zpětném potrubí pak regulační šroubení. Ventily budou opatřeny termostatickými hlavicemi.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
Kontakt: Bronislav Bartoň
e-mail: verejne.zakazky@vop.cz
tel: +420 556783224
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: poptávka s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.02.2018 13:00
Datum zahájení: 13.02.2018 10:22
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: