Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky



Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Armaturka Krnov, a.s.
IČO: 48397334
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 3 592 780,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 347 263,80 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.03.2018