Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SICK spol. s r.o.
IČO: 44849036
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 4 402 756,10 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 327 334,88 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.03.2018